Ubytovací řád Jette

 1. Na chalupě - poloroubence Jette (dále jen chalupa) může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení platného dokladu o totožnosti.
 2. Užívání zařízení chalupy je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 3. Hosté jsou povinni dodržovat přísný zákaz vstupu do pokojů v obuvi a v celém objektu chalupy používat přezůvky. 
 4. Hostům není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
 5. Host užívá chalupu po dobu, kterou sjednal s provozovatelem chalupy nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne, v též době chalupu uvolní. Předem hosté jsou povinni kontaktovat zástupce chalupy na předání, předat klíče a po kontrole chalupy a spotřeby elektrické energie vrátí zástupce kauci. V případě, že je elektřina překročena, či došlo k poškození nějakého vybavení či součásti chalupy, je toto zohledněno.
 6. V den nástupu se host může na chalupě ubytovat v termínu od  14 do 18 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak, je nutné předem kontaktovat zástupce chalupy pro předání klíčů a všechny nutné úkony spojené s předáním chalupy.
 7. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách chalupy.
 8. Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (písemné, elektronické). Na základě objednávky ubytovatel rezervuje objednaný termín zákazníkovi a to po dobu max. 7 dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu ve výši 50% z ceny pronájmu. Uhrazením zálohy, potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami a cenou (ceny jsou uvedeny na webových stránkách chalupy) a stornovacími poplatky. Uhrazením zálohy, dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 14 dnech je rezervace zrušena. Nejpozději 20 dní před začátkem pobytu musí být doplacen zbytek ceny za ubytování. Záloha i doplatek se posílá výhradně na účet, hotovostní platby nepřijímáme.
 9. Stornovací podmínky – zákazník má právo kdykoli před započetím pobytu, bez oznámení důvodů, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Záloha 50% je nevratná, v případě zrušení pobytu vracíme jen přijatou část vyšší než je 50% z ceny pobytu.
 10. Rekreační poplatek hradí pronajímatel dle ceníku stanoveného vyhláškou obce.
 11. Ubytovatel při nástupu k ubytování požaduje kauci ve výši 100 eur, která je vratná při předání uklizené a nepoškozené chalupy po ukončení ubytování.
 12. Hosté udržují užívané prostory v pořádku a po ukončení pobytu vynesou odpadky, předají umyté nádobí, ložní prádlo a uklizenou chalupu.
 13. V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 14. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách chaty jen se souhlasem provozovatele chalupy nebo jeho zástupce - malá plemena. Velká plemena psů a jiných zívřat jsou zcela zakázána. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu chalupy prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
 • není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách chalupy, a to včetně pokoje ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta
 • zvířata nesmí odpočívat - ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta
 • nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat
 • ke krmení nesmí být používán inventářů, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
 • osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hod
 • odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku  chalupy nese pronajímatel.
 1. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele chalupy nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 2. Je zakázáno využívat elektrické konvektory k sušení jakýchkoliv součástí ošacení a obutí, z důvodu nebezpečí vznícení a požáru.
 3. Není dovoleno užívat vlastních el.  spotřebičů s výjimkou holicích strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, termostat el. konvektoru nastavit na pozici 2 a uzavřít okna. Host je povinen šetrně zacházet se spotřebou elektrické energie.
 4. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 300,-Kč. 
 5. Host je povinen vždy za sebou zamykat hlavní vchod chalupy i zadní vchod do technického zázemí chalupy. 
 6. Kouření a používání otevřeného ohně je zakázáno ve všech prostorách chalupy - mimo krb v obývacím pokoji.
 7. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chalupy.
 8. Za škody způsobené hostem na majetku chalupy odpovídá host podle platných předpisů.
 9. K chalupě Jette je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech.
 10. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb přijímá provozovatel chalupy nebo jeho zástupce.
 11. Host ubytovaný na chalupě je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel chalupy právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
 12. Vstup na okolní pozemky chalupy, zatravněný pozemek i příjezdovou cestu pouze na vlastní nebezpečí hosta.
 13. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy chalupy z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby padající sníh a rampouchy je nemohly poškodit.
 14. Zákazník má právo být řádně informován o veškerých podmínkách, týkajících se jeho pobytu, využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb.

Na chatě se snažíme vytvářet rodinnou atmosféru, proto si přejeme, abyste k ní přispěli a odjížděli od nás spokojení a odpočinutí.

Doufáme, že se u nás budete cítit příjemně a rádi se třeba i s přáteli vrátíte.